Rybník Dolní Židovka

V roce 2019 dokončily  Lesy ČR opravu rybníka Dolní Židovka na Nymbursku ve Středočeském kraji. Do stavby investovaly bezmála 1,9 milionů korun.

Rybník se nachází v oboře Jabkenice založené v polovině 18. století významným rodem Fürstenbergů. Po odtěžení sedimentu a úpravě dna zdrže i břehů rybníka nahradil původní výpustné zařízení prefabrikovaný kbel s dvojitou stěnou. Z hráze ke kbelu zajišťuje přístup nová manipulační lávka se zábradlím. Výpustné zařízení zakončuje čelo z lomového kamene a vývařiště. Z původní hráze byla stržena humusová vrstva a hráz se doplnila, zhutnila a upravila do třímetrové šířky koruny. Hráz zakončuje bezpečnostní přelivný práh ze zdiva z lomového kamene, který případně převede velkou vodu. Před vypuštěním půlhektarového rybníka byly k nejbližší vodní hladině přeneseny zvláště chráněné druhy obratlovců, třeba skokan skřehotavý(Pelophylax ridibundus) a krutihlav obecný(Jynx torquilla). Ti se teď do opraveného vodního díla vrací.

Více o programu Vracíme vodu lesu zde.