Drábské světničky

Skalní hrad Drábské světničky je součástí rozsáhlé kulturní památky „hradiště Hrada a Klamorna, hrad Drábské světničky, zřícenina a archeologické stopy“. Spolu s blízkým opevněním Staré Hrady u Příhraz je jedním z nejkrásnějších a turisticky nejatraktivnějších míst Českého ráje. Nachází se jen několik kilometrů od Mnichova Hradiště s přístupem od nedaleké vesnice Dneboh nebo od Krásné vyhlídky.

Byl založen ve 13. století za účelem ochrany části pojizerské stezky. Existenci hradu dokládají archeologické nálezy až do 14. století. Původně dřevěný hrad byl vybudován na pískovcových blocích, s dosud dochovanými tesanými prostorami, z nichž nejvýznamnějším objektem je kaple s oltářem. Na mnoha místech mohu návštěvníci dodnes vidět skalní rytiny (petroglyfy) pocházející z 16. – 17. století.

Skalní hrad Drábské světničky u Mnichova Hradiště musí zatím bohužel zůstat uzavřený. Lesy ČR tak respektují doporučení zástupců památkové péče. Hrad je součástí rozsáhlé nemovité kulturní památky a podle archeologů ho dlouhodobě a viditelně poškozují turisté i vandalové. Kvůli nim postupně zanikají výjimečné středověké relikty architektury v pískovcovém podloží. Lesy ČR připravují zadání projektové dokumentace na instalaci pochozích lávek, výšlapových schodišť a žebříků. Zatím nelze odhadnout termín dokončení prací ani otevření objektu. Uzavření „světniček“ je tedy dočasné, ale lidé o vyhlídky nepřijdou. V okolí jsou všechny turistické trasy přístupné.